DEWSYSTEMS

DewSystems ontwikkelt software en websites op maat, waarbij de klant centraal staat.


Wij ontwikkelen nieuwe, innovatieve (bedrijfs)software. Daarnaast automatiseren we al je bedrijfsprocessen en integreren we verschillende softwarepakketten zodat het werk optimaal kan worden uitgevoerd.


Om uw project tot een goed einde te kunnen brengen, gaan we regelmatig in gesprek en geven we onze visie in input mee. Zo heeft u de software die u echt nodig heeft en worden updates en onderhoud achteraf een fluitje van een cent.

HOE WERKT DEWSYSTEMS

Nadat u ons gemaild heeft, contacteert we u binnen de twee dagen. We luisteren naar uw noden en plannen we een eerste meeting in.


In aanloop naar dit gesprek doet ons team voorbereidend onderzoek naar de sector en het project van de klant. Ook wordt er intern overlegd wat volgens ons een goede manier zou zijn om het probleem op te lossen. Hierbij houden we rekening met wat we reeds weten uit het eerste telefoongesprek.


Tijdens het eerst gezamenlijk overleg met u als klant gaan we dieper in op wat uw wensen zijn en verkken we uw budget. We bekijken wat u nodig heeft en hoe we dit voor u kunnen realiseren. Hierna krijgt u binnen de week een voorstel van ons.


Na uw akkoord gaan we aan de slag. Ook tijdens het verloop van het project houden we contact met regelmatig overleg. We houden u op de hoogte van de vooruitgang en u krijgt waar mogelijk een demonstratie van het gedane werk.


Na de afwerking van het project, blijven we van zelfsprekend beschikbaar voor informatie, onderhoud en updates, zodat de meest optimale werking van uw systeem gegarandeerd blijft.