ALGEMENE VOORWAARDEN

Net als elke onderneming heeft ook DewSystems CommV een aantal contractuele regels vastgelegd in haar algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, van toepassing op alle gedane aanbiedingen, acties, verkopen en facturen vanwege DewSystems CommV.


De algemene voorwaarden op de website van DewSystems CommV (www.dewsystems.be) zijn steeds de meest recente. Deze kunnen zonder voorafgaand bericht worden aangepast, gewijzigd of vervangen.


Download de Algemene Voorwaarden